Salvador Dalí


Dalijeva ruka vuče zlatnu runu, 1977.    litografija 2165/5000    75x53cm
Dalijeva ruka vuče zlatnu runu, 1977.  Salvador Dalí

             Izlaz              Slijedeća