Gabrijel Jurkić


©umski puteljak zimi, 1937.    akvarel    30.5x24.5cm
©umski puteljak zimi, 1937.  Gabrijel Jurkić

             Izlaz