Frano Kršinić


Akt s ručnikom    patinirani gips    visina 43cm
Akt s ručnikom  Frano Kršinić

             Izlaz              Slijedeća