Mihovil Krušlin


Ključ brdovečki, 1949.    ulje na lesonitu    32x43.5cm
Ključ brdovečki, 1949.  Mihovil Krušlin

Slika je reproducirana u monografiji Mihovila Krušlina u izdanju Moderne galerije i Galerije Mona Lisa 2010. pod br.40 na str.77
Prethodna              Izlaz