Josip Vaništa


Čempres - cesta Dubrovnik Čilipi, 1990.    crtež olovkom    29.5x20.5cm
Čempres - cesta Dubrovnik Čilipi, 1990.  Josip Vaništa

Ova slika reproducirana je
u katalogu "Proljetne izložbe" u Galeriji Mona Lisa, proljeće 2019. na str. 32.
Prethodna              Izlaz